Rekuperace

Příjemné klima a čerstvý vzduch bez energetických ztrát

Vydýchaný, teplý vzduch musí být pravidelně odvětráván celoročně. Nejen kvůli našemu zdraví, ale i kvůli „zdraví“ našeho domu, který může s přílišnou vlhkostí začít vlhnout. Každou hodinu by se mělo vyměnit průměrně 50 % vzduchu v místnosti. Experti doporučují otevírat okno dokořán 4–6x denně na cca 5 minut. S vypnutým topením. Což se v dnešní době jeví vcelku nereálně.

Efektivním řešením je řízené větrání s rekuperací (známé jako zpětné získávání tepla). To dokáže využít až 94 % tepla získaného z odpadního vzduchu a vracet ho zpět v čerstvém vzduchu zvenku, čímž šetří přibližně 30 % nákladů na vytápění domu.

Důmyslná zařízení, která přinášejí finanční úspory

Kvalita vzduchu a co ji ovlivňuje
STIEBEL ELTRON

Znečištěné ovzduší

Hlavními složkami vzduchu, který dýcháme, jsou mimo kyslík předeším dusík a další plyny, jako argon, oxid uhličitý (CO2), metan ad.

Jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým se naše planeta v současnosti potýká, je bohužel znečistění našeho ovzduší. Je způsobeno lidskou činností a má neblahý vliv na naše zdraví - od plicních problémů po dlouhodobé nemoci.

Co negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší?

Emise z vozidel: výfukové plyny, především CO2, negativně ovlivňují ovzduší a podílí se na vzniku smogu.
Spalování fosilních paliv: ropa, uhlí a zemní plyn produkují velká množství CO2.
Další znečišťující látky a polétavý prach: odpadní plyny z průmyslových a výrobních závodů, stavebnictví a zemědělství a přírodní katastrofy, jako ničivé požáry apod.

A jak je to s klimatem u vás doma?

Je vám v pokoji moc horko, dusno nebo na vás táhne? Klima v místnosti ovlivňuje psychickou pohodu a výkonost více než jakýkoliv jiný faktor a může vést i k trvalé zdravotní újmě. Když se člověk v místnosti necítí dobře, jeho výkon se snižuje až o 50 %.

Rozhodující jsou tyto faktory:

Člověk tráví až 90 % svého času v budovách. O to důležitější je, aby klima v místnosti bylo dobré, ať už doma nebo na pracovišti. Klima u vás doma můžeme zlepšit: prohlédněte si tipy a technická řešení, díky nimž si doslova oddechnete.

Co ovlivňuje pokojové klima?

V první řadě je to určitě počasí: letní horka, suchý chladný vzduch, vysoká vlhkost za deště apod.

Pokojové klima ale ovlivňujeme i my sami: dýcháme, vaříme, uklízíme, sprchujeme se, sportujeme a přitom do vzduchu v místnosti neodevzdáváme jen CO2 , ale též nežádoucí pachy, teplo a vodní páru. Věděli jste například, že v domácnosti se 3 osobami vznikne ve vzduchu přibližně 10 litrů vody denně?

Kromě vlhkosti působí jako zátěž také emise ze stavebních hmot nebo dokonce nábytku, podlahy či koberců.

Vše má logický důsledek: abychom ve svém prostředí měli kvalitní vzduch, musí být pravidelně obměňován. Pokud se tak neděje, klesá podíl kyslíku a současně se zvyšuje obsah CO2 a zatížení škodlivinami. Příliš vysoká koncentrace CO2 ve vzduchu je prokazatelně odpovědná za diskomfort a klesající výkonnost.
Kvalitní vzduch: parametry

Optimální vlhkost vzduchu, příjemné proudění vzduchu (bez průvanu), doporučená čistota vzduchu a přiměřená teplota. Vzduch v místnosti, ve které se má člověk cítit dobře, musí splňovat mnoho parametrů. Podívejme se společně na to, jaké to jsou.

Optimální vlhkost vzduchu v domácnostech by se měla pohybovat mezi 40 a 50 %. Ve vytápěných prostorách by pak nikdy neměla klesnout pod 30 % a zároveň překročit 70 %.