Tepelná čerpadla

Při stavbě rodinného domu se většinou nevěnuje dostatečná pozornost způsobu vytápění a přípravě teplé užitkové vody. Stavebník jednoduše přijme řešení navržené projektantem či generálním dodavatelem domu. Jejich návrh je velmi často motivován snahou co nejvíce snížit pořizovací náklady na vybudování topného systému, bez ohledu na pozdější provozní náklady.

Ty jsou však pro budoucího majitele rodinného domu jednoznačně nejvyšší položkou v jeho každoročních výdajích na provoz domu. V současné době je nejlepším řešením použití tepelného čerpadla, odebírajícího teplo z okolního vzduchu pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody i ohřev bazénu. Vzhledem ke stále klesající pořizovací ceně a velmi nízkým provozním nákladům rok od roku roste počet domů, vytápěných tepelným čerpadlem.

Jaké jsou hlavní argumenty pro použití tepelného čerpadla:

Pro efektivní funkci tepelného čerpadla je důležité navrhnout nízkoteplotní topný systém - podlahové nebo stěnové topení, eventuelně velkoplošné radiátory. Tento typ topného systému Vám doporučujeme použít i v případě, že se rozhodnete pro jiný zdroj tepla pro Váš dům. Nízkoteplotní topný systém díky svým nesporným výhodám patří k moderním způsobům vytápění a umožňuje i v budoucnu snadné využití tepelného čerpadla.

Druhy tepelných čerpadel: